Новини

Сключен Договор за финансиране на проект по НПВУ

сд
10 Юли 2023 г.
На 10.07.2023г. бе сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3980-C01 между  „Меркурий Агро и Ко ЕООД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ), за безвъзмездно финансиране по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.


Наименование на проекта: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.
                          
Финансиране:  Проектът е 100% финансиран от Европейския съюз, чрез инструмента NextGenerationEU, по ПВУ,  на обща стойност 20 000 лв.

Кратко описание на проекта: Внедряване на решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в дейността на Меркурий Агро и Ко ЕООД.

            Цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Резултати от изпълнението на проекта: Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация за ускоряване на прехода към цифровизация чрез внедрените информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация  в „Меркурий Агро и Ко ЕООД


11.07.2023г.