Финансиране

Фирмата предлага изгодни условия за кредити, лизинг и разсрочено плащане

Осигурено бързо финансиране чрез 
TBI BANK И ФИРМЕН ЛИЗИНГ

Меркурий Агро и Ко ЕООД прилага персонален подход във финансиране закупуването на селскостопанска техника. 

ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
 • дружеството има споразумение за доставчик с фонда.
TBI:
 • 5.9 % годишна лихва
 • равни вноски
 • срок за погасяване до 60 месеца
 • до 30 000 лв. 
 • одобрение до 15 минути
 • кандидатстване по електринен път
СОБСТВЕН ЛИЗИНГ:
 • 30% авансова вноска;
 • Разсрочване до 24 месеца;
 • Индивидуален погасителен план;
 • Одобрение до 30 минути.

КРЕДИТИ:
 • 20% Авансова вноска;
 • Закупуване без първоначална вноска;
 • Разплащане на равни вноски;
 • Срок до 60 месеца;
 • Индивидуален погасителен план;
 • Одобрение до 7 дни;
 • Фирмата има споразумение за рамков доставчик с: Райфайзенбанк, Райфайзенлизинг, Булбанк лизинг, HVB Лизинг, ПроКредит Банк.


Агро-бизнес-консултиране на земеделски производители, МЦП, НПО, институции и разработване на проекти, свързани с :
 • Инвенстиции в земеделски стопанства  (земеделска техника, оборудване и съоръжения за подобряване на производството в стопанствата );
 • Диверсифициране на земеделските дейности и възможности за алтернативни доходи;
 • Организации на производители ;
 • Изграждане и реконструкция на селскостопански сгради, преработвателни предприятия за   производство на хранителни и фуражни продукти ;
 • Организация на производството в областта на овощарството, растениевъдството и животновъдството ;
 •  Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски продукти ;
 • Съхранение и преработка на зърнени култури
Разработване на бизнес-планове и проектна документация пред финансиращи институции
Консултантска дейност в областта на конвенционалното и биологичното селско стопанство
Организиране и провеждане на обучителни и информационни семинари и работни срещи
 

​Цени на консултантски услуги

Цената на консултантската услуга е съобразена с разписаните норми в съответните Наредби по ПРСР и варира както следва :
 • при проекти, касаещи инвестиции само и единствено за земеделска техника, консултантските услуги възлизат на 1 %  ( един процент ), но не повече от 20 000 лева ;
 • при проекти, касаещи инвестиции в земеделска техника и строителство, ремонт и реконструкция, или създаване и възстановяване на трайни насаждения, консултантските услуги възлизат на 3 % ( три процента ) , но не повече от 25 000 лева.