Финансиране

Фирмата предлага изгодни условия за кредити, лизинг и разсрочено плащане


Осигурено бързо финансиране чрез UniCredit Consumer Financing, TBI Bank и БНП Париба Лични Финанси.

Меркурий Агро и Ко ЕООД
 прилага персонален подход във финансиране закупуването на селскостопанска техника. 

      ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - дружеството има споразумение за доставчик с фонда.
      СОБСТВЕН ЛИЗИНГ:
         -   30% авансова вноска;
         -   Разсрочване до 24 месеца;
         -   Индивидуален погасителен план;
         -   Одобрение до 30 минути.
      КРЕДИТИ:
         -   20% Авансова вноска;
         -   Закупуване без първоначална вноска;
         -   Разплащане на равни вноски;
         -   Срок до 60 месеца;
         -   Индивидуален погасителен план;
         -   Одобрение до 7 дни;
         -   Фирмата има споразумение за рамков доставчик с: Райфайзенбанк, 
              Райфайзенлизинг, Булбанк лизинг, HVB Лизинг, ПроКредит Банк.


  * Агро-бизнес-консултиране на земеделски производители, МЦП, НПО, институции и разработване на проекти, свързани с :
          - Инвенстиции в земеделски стопанства  (земеделска техника, оборудване и съоръжения за подобряване на производството в стопанствата );
          - Диверсифициране на земеделските дейности и възможности за алтернативни доходи;
          - Организации на производители ;
          - Изграждане и реконструкция на селскостопански сгради, преработвателни предприятия за   производство на хранителни и фуражни продукти ;
         - Организация на производството в областта на овощарството, растениевъдството и животновъдството ;
         - Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски продукти ;
         - Съхранение и преработка на зърнени култури
* Разработване на бизнес-планове и проектна документация пред финансиращи институции
* Консултантска дейност в областта на конвенционалното и биологичното селско стопанство
* Организиране и провеждане на обучителни и информационни семинари и работни срещи


    


​Цени на консултантски услуги

Цената на консултантската услуга е съобразена с разписаните норми в съответните Наредби по ПРСР и варира както следва :

          - при проекти, касаещи инвестиции само и единствено за земеделска техника, консултантските услуги възлизат на 1 %  ( един процент ), но не повече от 20 000 лева ;
          - при проекти, касаещи инвестиции в земеделска техника и строителство, ремонт и реконструкция, или създаване и възстановяване на трайни насаждения, консултантските услуги възлизат на 3 % ( три процента ) , но не повече от 25 000 лева.


Контакти

с. Първомайци, м-т Кузманово дере


Търговски отдел - 0897089160; 0897089163;

Резервни части и сервиз - 0897089163 ;

Логистика - 0892264979 ;

Сервиз-обслужване -  0897089163;

Счетоводство - 0897 879 481;

Консултант по европейски програми и проекти г-жа Галя Менова - 0899925749

Рекламни материали - 0877214846
 
e-mail: merkurij.agro.i.ko@abv.bg
 

GPS координати: Е853235
GEO
LS
FiMAX
SMS
FAZA
Lamborgini
Spedo
avr
Stoll