ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ ЗА БИЛКИ, ЗЕЛЕНЧУЦИ С 4 РАБОТНИ ОРГАНА PRESS 4