КОМБАЙН ПРИКАЧЕН ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН КОНОП