ДВУСТРАННА ХЕРБИЦИДНА ПРЪСКАЧКА ЗА ЛОЗЯ И ОВОШКИ, ПРЕДСТАВЕНА ОТ МЕРКУРИЙ АГРО И КО