Трактори

Lamborghini Strike 115.4 T4i
Lamborghini Strike 115.4 T4i
Трактор LS R36i
Трактор LS R36i
Трактор LS XR50
Трактор LS XR50 Cab
Трактор LS U50
Трактор LS U50
Трактор LS J27
Трактор LS J27
Трактор LS U60
Трактор LS U60
Трактор LS XU6168
Трактор LS XU6168
Трактор LS PLUS 100
Трактор LS PLUS 100
Трактор LS R60
Трактор LS R60
Трактор Lamborghini T90.4
Трактор Lamborghini T90.4 T4
Трактор Lamborghini T100 T4
Трактор Lamborghini T100 T4
Трактор Lamborghini T120 T4
Трактор Lamborghini T120 T4
Трактор Беларус МТЗ 1221
Беларус МТЗ 1221
Беларус МТЗ 1025 - 4x4
Беларус МТЗ 1025 - 4x4
ХТЗ
ТРАКТОР Колесен ХТЗ-17221-21

Контакти

  • Велико Търново

  • Търговски отдел - 0897089160; 0897089163

  • Резервни части и сервиз - 0897089163 ;

  • Логистика - 0892264979 ;

  • Транспорт - 0892264982 ;

  • Сервиз-обслужване -  0897089163;

  • merkurij.agro.i.ko@abv.bg

  • GPS координати: Е853235
GEO
FiMAX
SMS
FAZA
Lamborgini
Spedo
avr
Stoll